top of page

“Maka inilah satu risālah yang paling kecil dan singkat bicaranya pada ‘ilmu Uṣūl al-Dīn yang hamba susunkan untuk jadi permulaan bagi kanak-kanak bangsa hamba yang hendak masuk ke medan ‘ilmu ini. Mudah-mudahan dengan permulaan yang singkat ini, dapatlah tertanam ke dalam ṣanūbarī kanak-kanak itu īmān dan Islām yang sebenar. Kerana dengan secara ini senang bagi mereka mengḥafaẓnya, dengan demikian apakala mereka mendengar guru-guru yang besar-besar bersharaḥ tentang ‘ilmu Tawḥīd dan mereka faham sedikit sebanyak dipohonkan. Allāh jualah yang berkuasa memberi pertunjuk kepada Muslimīn Muslimāt ke jalan yang betul.”
------
Tuan Guru Ḥāji Muḥammad Sammān Kati (1922-1995) ialah seorang ‘alim yang terkemuka dari negeri Perak. Beliau pernah menuntut dengan sejumlah ‘ulama mashhur seperti Shaykh ‘Abd al-Qādir bin ‘Abd al-Muṭṭalib al-Mandīlī, Shaykh Ḥasan Muḥammad Mashāṭ, Shaykh Muḥammad Yāsīn al-Fādānī dan Shaykh ‘Abdu’Llāh Fahim. Beliau juga telah menjawat jawatan sebagai mudir bagi Madrasah Nūr al-Kamāliyyah, Kampung Kati, Kuala Kangsar, serta pernah menjadi guru agama kepada Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Idris ibni al-Marhum Sultan Iskandar Shah. Bidāyat al-Tawḥīd ialah karangan beliau yang ketiga diterbitkan oleh Akademi Jawi Malaysia, setelah Kitāb Taṣawwuf (2018) dan Masā’il al-Tawḥīd (2020).

Bidāyat al-Tawḥīd

SKU: 978-967-2422-53-2
RM25,00Harga
    bottom of page