top of page
IMG_2554.jpeg

Tradisi Penerbitan Bermutu

IMG_5038.jpeg

Khidmat Penerbitan Buku

Kami ingin berkongsi tradisi dan pengalaman kami dengan khidmat penerbitan bermutu

Baca Pruf

Khidmat semakan naskhah supaya menepati ejaan dan format penerbitan

Suntingan

Khidmat suntingan dan bacaan pruf bahasa Melayu untuk penerbitan ‘ilmiyyah dan popular

Perumian

Khidmat transliterasi daripada huruf Jawi ke huruf Rumi

Reka Bentuk

Khidmat rekabentuk (typesetting) untuk buku ‘ilmiyyah dan buku bergambar

Penjawian

Khidmat menjawikan naskhah bahasa Melayu 

ke Jawi

Nasihat

Khidmat nasihat untuk pembinaan sistem kerja pembinaan kandungan dan penerbitan buku 

IMG_6261.HEIC
pameran prof al-attas.png
RUKM_Khat_4x.png

Risalah untuk Kaum Muslimin

al-Sayyid Muhammad al-Naquib al-Attas

bottom of page