top of page

Al-Risālah al-Ṣaghīrah merupakan kitab kedua karangan al-Ustādh Embok Muhammad yang diterbitkan oleh Akademi Jawi Malaysia, selepas kitab falak berjudul Tanwīr al-Murīdīn ‘alā Sabīl al-Muhtadīn. Al-Risālah al-Ṣaghīrah menghimpunkan beberapa istilah dan qa‘idah dalam bahasa ‘Arab yang biasa ditemukan dalam kitab-kitab pengajian turath (tradisional), yang menjadi kitab tambahan penting bagi para penuntut ‘ilmu dalam majlis-majlis pengajian yang dikendalikan oleh pengarang.

 

Istilah dan qa‘idah ini telah dihimpun mengikut susunan abjad ‘Arab, dan disertakan marāji‘ (ruju‘kan) yang diambil. Kitab ini menyediakan ruang ḍābiṭ (catatan) yang luas bagi memudahkan para penuntut ‘ilmu menyurat sharahan guru di jidar setiap halaman.

Al-Risalah al-Ṣaghirah

RM10,00Harga
    bottom of page