top of page

Buku ini merupakan risalah yang kecil pada bentukya namun besar pada manfa’atnya in sha’ Allahu Ta’ala yang mana di dalamnya aku terangkan tentang perkara yang perlu dilakukan kepada bayi yang baru dilahirkan berdasarkan madhhab Imāmuna al-Shafi’i radiya'Llahu Ta'ala 'anhu wa rahimahu sepertimana
yang telah dijelaskan dalil-dalilnya di dalam kitab-kitab para ‘ulama al-Shaf'iyyah. Perkara ini perlu diketahui dan di’amalkan dengannya serta diajarkannya kepada yang tidak mengetahuinya. Maka aku namakan risalahku ini dengan nama:

Al-Qawl al-Mahmud fi Ahkam al-Mawlud

Fath al-Wadud bi-Tarjamah wa Ta'liq al-Qawl al-Mahmud fi Ahkam al-Mawlud

SKU: 978-967-19298-6-5
RM25,00Harga
    bottom of page