top of page

Tafsīr Nūr al-Iḥsān: Berserta Taḥqīq dan Ta‘līq
Juzu’ 4-7, Jilid Kedua (sepenuhnya dalam Bahasa Jāwī Turāth)

 Muḥammad Sa‘īd ‘Umar Khatīb

 

Harga: RM45.00

Jumlah muka surat: 415

ISBN: 978-967-2422-27-3


Tafsīr Nūr al-Iḥsān ini ialah buah qalam Tuan Guru Ḥāji Muḥammad Sa‘īd bin ‘Umar Khaṭīb, seorang ‘ālim dan mufti dari negeri Kedah Darul Aman yang mangkat pada tahun 1932M. Kitāb ini amat mashhūr di negeri utara Semenanjung hingga ke Faṭānī Dār al-Salām dan digunakan sebagai kitāb pengajian di masjid-masjid.

 

Adapun terbitan ini diterbitkan sepenuhnya dalam bahasa Jawi turath – dengan penyeragaman ejaan dan reka bentuk yang lebih jelas dan mudah bagi pengajian dan pembacaan. Terbitan ini juga menyertakan taḥqīq dan ta‘līq serta penjelasan beberapa ungkapan bahasa Kedah yang digunakan oleh pengarang dalam tafsīr beliau.

 

Adalah terbitan ini kerjasama antara Akademi Jawi Malaysia dan pasukan pentaṣḥīḥ yang terdiri daripada pensharaḥ-pensharaḥ Pengajian Islām dari Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muadzam Shah (UNISHAMS), Universiti Sains Malaysia (USM), dan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP).

Jilid 02: Tafsir Nur al-Ihsan Berserta Tahqiq dan Tahqiq Juzu' 4-7

SKU: 9789672422273
RM55,00Harga
    bottom of page