top of page

Tafsīr Nūr al-Iḥsān: Berserta Taḥqīq dan Ta‘līq

Juzu’ 1-3, Jilid Pertama(sepenuhnya dalam Bahasa Jāwī Turāth)

Muḥammad Sa‘īd ‘Umar Khatīb

 

Harga: RM55.00

Jumlah muka surat: 330+xxvii

ISBN: 978-967-2422-04-4


Tafsīr Nūr al-Iḥsān ini ialah buah qalam Tuan Guru Ḥāji Muḥammad Sa‘īd bin ‘Umar Khaṭīb, seorang ‘ālim dan mufti dari negeri Kedah Darul Aman yang mangkat pada tahun 1932M. Kitāb ini amat mashhūr di negeri utara Semenanjung hingga ke Faṭānī Dār al-Salām dan digunakan sebagai kitāb pengajian di masjid-masjid.

 

Adapun terbitan ini diterbitkan sepenuhnya dalam bahasa Jāwī turāth – dengan penyeragaman ejaan dan reka bentuk yang lebih jelas dan mudah bagi pengajian dan pembacaan. Terbitan ini juga menyertakan taḥqīq dan ta‘līq serta penjelasan beberapa ungkapan bahasa Kedah yang digunakan oleh pengarang dalam tafsīr beliau.

 

Adalah terbitan ini kerjasama antara Akademi Jawi Malaysia dan pasukan pentaṣḥīḥ yang terdiri daripada pensharaḥ-pensharaḥ Pengajian Islām dari Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muadzam Shah (UNISHAMS), Universiti Sains Malaysia (USM), dan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP).

Jilid 01: Tafsir Nur al-Ihsan: Berserta Tahqiq dan Ta'liq Juzu' 1-3

SKU: 9789672422044
RM55,00Harga
    bottom of page