top of page

Soal Jawab Tasawwuf Daripada Manuskrip Tuan Guru Haji Ibrahim bin Jusoh

Tuan Guru Haji Ibrahim bin Jusoh

Pengenalan oleh Ustadh Syed Shahriman bin Syed Ali Jamalullayl

 

Harga: RM35.00
Jumlah muka surat: 104+xix

ISBN: 978-967-2422-22-8

 

Buku ini menampilkan asās-asās dan pengenalan terhadap ‘ilmu taṣawwuf dalam bentuk so’āl jawāb yang ringkas dan padat. Antara kandungan so’āl jawāb ialah asās kepada ‘ilmu taṣawwuf, adab pada ‘amalan dan ‘ibādah serta sikap dan ṣifat seorang ahli taṣawwuf.

 

Kitāb ini beraṣal daripada tulisan tangan al-Marḥūm Tuan Guru Ḥāji Ibrāhīm bin Jusoh (1917-1980) seorang ‘ālim dari negeri Perak. Tuan Guru pernah dilantik sebagai Ahli Majlis Agama Islam dan ‘Adat Melayu Perak dan beberapa jawatan penting yang lain. Ketika belajar di Makkah, Tuan Guru berpeluang berguru dengan beberapa orang ‘ālim dan menyalin serta membuat catatan terhadap ḥāṣil karya gurunya sewaqtu dalam pengajian, seperti penyalinan kitāb Bākūrah al-Amānī yang dipelajari secara langsung daripada Pak Da El. 

Soal Jawab Tasawwuf

SKU: 9789672422228
RM 35.00Harga
    bottom of page