top of page

Risalah Seruan Kepada Jenis Yang Lembut: Perempuan-Perempuan

Abdullah Abdurrahman al-Johori

 

Harga: RM55.00

Jumlah muka surat: 314+xxi

ISBN: 978-967-14748-9-1

 

Buku ini merupakan terjemahan kepada kitab Nida' ila al-Jins al-Latif atau Huquq al-Nisa' fi al-Islam karangan Sayyid Muhammad Rashid Rida.

 

Ia mengandungi perbahasan kehidupan perempuan dari segi kedudukan mereka berpandukan hukum-hukum Islam.

PETIKAN KITĀBMaka risālah yang hendak dimashhūrkan itu telah ditawarkan kepada saya supaya menulis dan menerbitkan daripada seutama-utama perkataan dari dalam Kitāb Allāh yang diturunkan atas perjalanan RasūlNya, yang mekhabarkan:

• keterangan di dalam segala ḥaqq perempuan-perempuan; dan

• membetulkan perkara yang wājib atas jenis al-laṭīf (jenis yang lembut – perempuan-perempuan).

 

Supaya diketahui oleh tiap-tiap bangsa yang dikehendaki atas sekalian laki-laki, dan supaya boleh disalin karangan itu dalam bahasanya yang mashhūr, ditaburkan pada segenap jajahan yang jauh-jauh pada hari ulang tahun diperanakkan Rasūlu’Llāh — ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallam — itu, mulai dari ulang tarikh pindahnya Hijrah bagi ingatan sekalian Muslimīn.... Maka sukacitalah saya memulakan tulisan saya dengan seruan ‘ām kepada sekalian perempuan, supaya mereka itu mengetahui akan segala ḥaqqnya dan supaya perempuan-perempuan itu dikenal oleh sekalian laki-laki...

Risalah Seruan Kepada Jenis Yang Lembut: Perempuan-Perempuan

SKU: 9789671474891
RM 55.00Harga
    bottom of page