top of page

Tatacara Urus Niaga

Penulis: Abu Shuja

Penterjemah: Rizky Febrian

 

Harga: RM20.00

ISBN: 9789671946527

 

Ringkasan Buku

 

Kitab al-Buyu' (Kitab Jual Beli) atau Tatacara Urus Niaga ialah salah satu kitab yang terkandung di dalam Matn al-Ghayah wa al-Taqrib atau Matn Abi Shuja, sebuah risalah penting dalam fiqh dan ringkasan masalah-masalah utama dalam mazhab Shafi'i.

 

Di dalam kitab ini, Imam Abu Shuja al-Asfahani telah menyenaraikan dan membahaskan secara ringkas beberapa perbincangan penting mengenai tatacara urus niaga, seperti Hak Memilih dan Mempertimbangkan (Khiyar), Akad Pemesanan (Salam), Perihal Gadai (Rahn) dan lain-lain.

Tatacara Urus Niaga

SKU: 9789671946527
RM20,00Harga
    bottom of page