top of page

Nilai Angin: Definisi, Klasifikasi dan Fungsi Angin

Tuan Guru Ustaz Haji Hanafiah Abdul Razak

 

Harga: RM25.00

Jumlah muka surat: 99

ISBN: 978-967-2091-14-1

Melalui buku Nilai Angin karya Tuan Guru Haji Hanafiah Abdul Razak, kita dapat mengetahui bagaimana para ilmuwan Islam yang terdahulu melihat dan menilai angin yang Allah ciptakan. Dinyatakan juga beberapa fungsi angin, klasifikasinya dan amalan-amalan yang sesuai ketika berlakunya tiupan angin.

 

Klasifikasi angin yang dinyatakan dalam buku ini disusun berdasarkan karya dua ilmuwan besar iaitu kitab al-Azminah wa al-Amkinah karya Imam Al-Marzuqi dan kitab 'Ajaib al-Makhluqat wa Gharaib al-Mawjudat karya Imam Zakaria Al-Qazwini. Kedua-dua kitab ini bolehlah dianggap sebagai kitab yang muktabar dan layak dijadikan rujukan dalam membahaskan konsep angin, khususnya menurut perspektif sains klasik.

Nilai Angin: Definisi, Klasifikasi & Fungsi Angin

SKU: 9789672091141
RM25,00Harga
    bottom of page