top of page

Pemikiran Pendidikan Imam Abu Hanifah al-Nu'man: Al-'Alim wa al-Muta'allim

Mohd Anuar Mamat

 

Harga: RM98.00

Jumlah muka surat: 535+xvii

ISBN: 978-983-44732-6-6

 

Terdapat dua tujuan utama pendidikan menurut Imam Abu Hanifah. Pertama, untuk memperoleh ilmu dan kefahaman, dan kedua, untuk mempertingkatkan kualiti amalan seseorang. Kedua-dua tujuan ini difahami berdasarkan kias, jawapan dan petikan kenyataan Imam Abu Hanifah daripada kitab al-'Alim wa al-Muta'allim serta disokong oleh karyanya yang lain seperti al-Fiqh al-Akbar dan al-Fiqh al-Absat.

 

Karya ini turut menampilkan suntingan ilmiah yang berwibawa terhadap teks kitab al-'Alim al-Muta'allim. Suntingan ilmiah ini bersumberkan 14 naskhah manuskrip yang tersimpan di Pusat Manuskrip Suleymaniyyah Kutuphansi, Istanbul, Dar al-Kutub al-Misriyyah, Kaherah, dan R. Univ. Bibliotheek, Leiden berserta terbitan-terbitan bahasa Arab sedia ada. Karya ini turut mengandungi terjemahan Melayu pertama kitab al-'Alim wa al-Muta'allim.

Pemikiran Pendidikan Imam Abu Hanifah al-Nu'man

SKU: 9789834473266
RM98,00Harga
    bottom of page