top of page

Kitab Perubatan Melayu: Tayyib al-Ihsan fi Tibb al-Insan (edisi kedua)

Shaykh Wan Ahmad ibn Wan Muhammad Zayn al-Fatani

Pengenalan dan perumian oleh Mohd Affendi Mohd Shafri

 

Harga: RM55.00

Jumlah muka surat: 276+xxxi

ISBN: 978-976-9701-93-7

 

Sebuah kitāb perubatan Melayu-Jāwī yang membicarakan sistem ‘ilmu perubatan klasik dengan menggunakan qa‘īdah tajribah (eksperimen) dan penggunaan pelbagai sumber ubat tempatan.

 

Shaykh Aḥmad Faṭānī ialah seorang ‘ulamā' Melayu yang mengusai pelbagai cabang ‘ilmu, antaranya ‘ilmu perubatan. Beliau ialah seorang ṭābib Melayu-Islām yang mashhūr dan telah mengarang karya perubatan Ṭayyib al-Iḥsān pada awal abad ke-20. Qā‘idah beliau amat unik pada zamānnya, ya‘ni beliau menggunakan pendekatan tajribah (ujikaji) dan memanfa‘atkan sumber-sumber perubatan tempatan. 

Tayyib al-Ihsan fi Tibb al-Insan (edisi kedua)

SKU: 9789769701937
RM55,00Harga
    bottom of page