top of page

Tradisi Ke'ilmuan Bahasa Jawi

Muhammad Syukri Rosli

Ahnaf Wafi Alias

 

Harga: RM65.00 (Kulit lembut), RM150.00 (Kulit keras)
Jumlah muka surat: 311+xii (Kulit lembut)

                                          312+xxiv (Kulit keras)

ISBN: 978-967-2422-34-1 (Kulit lembut)

            978-983-2456-48-3 (Kulit keras)

 

Apakah kedudukan Jawi dalam pensejarahan dunia yang lebih besar? Bagaimanakah ia berkait dengan pelbagai peristiwa bersejarah yang berlaku hingga membentuk dan mempengaruhi kehidupan kita sekarang? Kenapakah didapati bahawa terdapat keseragaman dan keselarasan dalam persuratan Jawi baik di mana-mana tempat dan zaman di 'Alam Melayu?

 

Buku ini cuba mengupas perbicaraan sejarah tradisi ke'ilmuan Bahasa Jawi, ya'ni bukan seqadar tulisan, tetapi meneroka haqiqat sebenarnya yang lebih luas iaitulah sebagai sebuah bidang 'ilmu, pusaka persuratan para ahli 'ilmu dan juga penyata ma'na diri dan budaya bangsa Melayu.

 

Istimewanya buku ini menumpukan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perkembangan tradisi ke'ilmuan Bahasa Jawi, bersumberkan sumber sejarah primer dan dipersembahkan dengan tafsiran baharu berteraskan pandangan 'alam Islam.

Tradisi Keilmuan Bahasa Jawi

SKU: 9789672422341
RM 65.00Harga
    bottom of page