top of page

Ḥizb al-Baḥr: Tradisi dan Peng‘amalannya di ‘Alam Melayu

Penulis: Abdul Razak Abdul Rahman

 

Harga: RM55.00

Muka surat: 392+xxiii
ISBN: 9789672422402

 

Buku ini adalah satu usaha untuk mengumpul ma‘lumat berkaitan Ḥizb al-Baḥr yang disusun oleh al-Imām Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Abdi’Llāh al-Shādhilī yang tertumpu kepada tradisi dan peng‘amalannya di ‘Alam Melayu.

 

Ma‘lumat yang cuba ditampilkan dalam buku ini adalah meliputi peng‘amalan, sanad dan pembudayaan Ḥizb al-Baḥr di kalangan ‘ulama Melayu serta keberadaannya dalam manuskrip-manuskrip serta kitab-kitab Jawi cetakan terdahulu.

 

Selain itu, perkara yang disentuh juga adalah berkaitan pengaruh Ṭarīqat al-Shādhiliyyah di ‘Alam Melayu yang melibatkan peranan ‘alim ‘ulama Melayu dalam menerapkan pengajaran tariqat ini.

 

Justeru, ia merupakan suatu yang perlu diketahui oleh kita semua supaya ia menjadi pemangkin kepada kesungguhan dalam ber‘amal dengan ‘amalan yang hebat ini. 

Hizb al-Bahr: Tradisi dan Peng‘amalannya di Alam Melayu

SKU: 9789672422402
RM 55.00Harga
    bottom of page