top of page

Perhimpunan Segala Adab-Adab Yang Elok: Ringkasan Bahasa Jawi daripada beberapa

bahagian Ihya Ulum al-Din, Imam al-Ghazali RA

Abdullah Sharifi

 

Harga: RM55.00

Jumlah muka surat: 250+xxi

ISBN: 978-967-16984-2-6

 

Perhimpunan Segala Adab-adab yang Elok ialah gabungan tujuh kitāb berkenaan adab yang bersumberkan Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, karya agung  Imām al-Ghazālī.

 

Adapun kitāb-kitāb tersebut ialah:
• Kitāb Adab Makan Minum
• Kitab Adab Nikāḥ
• Kitāb Pada Menyatakan Adab Berusaha Mencari Kehidupan
• Kitāb Pada Menyatakan yang Ḥalāl dan yang Ḥarām
• Kitāb Adab Berjinak-Jinak, Bersaudara, Berṣaḥābat dan Bercampur Gaul dengan Segala Bagai Manusia
• Kitāb Menyatakan Adab Musāfir 
• Kitāb Menyatakan Menyuruh dengan Kebajikan dan Menegah daripada Kejahatan

 

Persembahan kitāb ini disesuaikan dengan ‘ādat dan budaya Melayu yang kesemuanya disusun dalam bahasa Jāwī oleh pengarang.

Perhimpunan Segala Adab-Adab Yang Elok

SKU: 9789671698426
RM 55.00Harga
    bottom of page