top of page

Gagasan Etika Global Hans Kung Menurut Perspektif Islam

Mohd Khairul Naim Che Nordin

 

Harga: RM48.00

Jumlah muka surat: 449+xi

ISBN: 978-967-16637-3-8

 

Perbahasan berkenaan persamaan dan perkongsian nilai antara agama dikenal pasti mula mendapat perhatian pelbagai pihak pada akhir abad ke-20 dengan termeterainya Deklarasi ke arah suatu Etika Global.

 

Hasil usaha oleh Hans Küng, seorang tokoh teologi dan pendokong dialog antara-agama, ia dibentangkan dalam persidangan Parlimen Agama-Agama Dunia pada tahun 1993.

 

Buku ini meneliti teras yang mendasari gagasan etika global, mencermati latar pemikiran Hans Küng ini seterusnya menghuraikan perspektif Islam terhadap gagasan ini.

Gagasan Etika Global Hans Kung Menurut Perspektif Islam

SKU: 9789671663738
RM 48.00Harga
    bottom of page