top of page

Perjalanan Masa • ڤرجلانن ماس

Zayn al-‘Ābidīn bin Aḥmad (Za‘bā)​ماس سباڬي هاڽوت برالون

داتڠ دان ڤرڬي بربالون٢

لڤس تأ داڤت دڤڬڠ ڤولون

سماكين جاؤه رڠڬڠ سلولون

​Masa sebagai hanyut beralun

Datang dan pergi berbalun-balun

Lepas tak dapat dipegang pulun

Semakin jauh renggang selulun

​ماس يڠ حاضر دمكين قول

ستيڤ دتيق لڠكه دهيلا

درڤد كيت لنڽڤ مڠهالا

هاڽوت برڤوڬق اره كوالا

​Masa yang ḥāḍir demikian qawla

Setiap detik langkah dihela

Daripada kita lenyap menghala

Hanyut berpugak arah kuala

​ماس يڠلاڬي اد دهداڤن سديا راڤت داتڠ منچيڤن برانسور ماري دڠن كسنڽاڤن منمڤوه ڬاؤڠ ڤاي دان لڤن

​Masa yang lagi ada di hadapan

Sedia rapat datang mencipan

Beransur mari dengan kesenyapan

Menempuh gaung paya dan lepan

​جمله ماس لاؤتن تنتو

مليڤوتي هابس بارڠ سسوات

اومبق برتيمڤا ساتوڤرساتو

ڤنتيڽ زمان تلوقڽ وقت

​Jumlah masa lautan tentu

Meliputi habis barang sesuatu

Ombak bertimpa satu-persatu

Pantainya zamān teluknya waqtu

​هيتوڠ كيراڽ هاري يڠ هيلڠ

سولوهڽ شمس مرنده ڤولڠ

مڠليه كيت مات منچرلڠ

كيت تياد عمل تربيلڠ

​Hitung kiranya hari yang hilang

Suluhnya shamsun merendah pulang

Mengelih kita mata mencerlang

Kita tiada ‘amal terbilang

​هيدوڤ مأنسي جاڠن ڤرچوم

بواتله حاس بودي اوتام

لامون باࢨکڽ اورڠ تريما

سبوتن ككل سلام٢

​Hidup manusia jangan percuma

Buatlah jasa budi utama

Lamun baiknya orang terima

Sebutan kekal selama-lama

Sumber: Zayn al-‘Ābidīn bin Aḥmad, ‘Ilmu Mengarang Melayu, dikeluarkan oleh Pejabat Karang Mengarang Jabatan Pelajaran, cetakan pertama (Singapura: Malaya Publishing House, 1951), hlm. 145.

Za‘ba, ‘Ilmu Mĕngarang Mĕlayu, cetakan kedua (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1962), hlm. 116.


Penyalin (Jawi) dan Perumi:Nuha Nusaibah binti Muhammad Zawave

215 lihatan0 komen

Siaran Terkini

Lihat Semua

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page