top of page

Cahaya Purnama: Bagi Menerangkan Pendahuluan Kitab Pohon Agama

Nabeel Ozir

 

Harga: RM35.00

Jumlah muka surat: 173+xIi

ISBN: 978-967-2422-08-2

 

Buku ini mensharaḥkan Pendahuluan yang terdapat dalam Kitāb Pohon Agama, karangan Sultan Alauddin Suleiman Shah, Sultan Selangor ke-5. Ia terbahagi kepada tujuh faṣal, iaitu latar belakang Sulṭān 'Alā'u al-Dīn Sulaymān Shāh dan karya yang baginda hasilkan, peranan ibu bapa dalam mendidik anak, kayfiyyat mendisiplinkan anak, pembahagian 'ilmu, kelebihan menuntut 'ilmu, dan menjadi pendidik cemerlang.


Sharaḥan ini meruju' kepada kitāb turāth dan mu'tabar dunyā Islām seperti yang dihasilkan oleh Imām al-Zarnūjī, Imām al-Ghazālī, Ibn Hajar al-'Asqalānī, Tāj al-Dīn al-Subkī, Shaykh Dāwūd al-Faṭānī, Tuan Minal, Raja 'Alī Ḥājī dan ramai lagi.

 

Ia sesuai sebagai panduan 'umum kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak dan juga kepada para pelajar dalam menuntut 'ilmu.

 

Cahaya Purnama

SKU: 9789672422082
RM35,00Harga
    bottom of page