top of page

A Malay-English Dictionary

R.J. Wilkinson

 

Harga: RM145.00

Jumlah muka surat: 717

ISBN: 978-967-14782-2-6

Kulit keras berjaket

 

Cetakan pertama Kelly & Walsh Limited, Singapura, 1901
Cetakan semula Akademi Jawi Malaysia, 2017 (kulit lembut), 2019 (edisi kulit keras berjaket dengan tinta emas)

 

Pengenalan:
Pada tahun 1901, RJ Wilkinson seorang tokoh pengkaji Jawi berbangsa Inggeris telah menerbitkan sebuah qamus Jawi-Inggeris yang berwibawa yang dinamakan A Malay English Dictionary. Qamusnya menghimpunkan lebih 2000 patah perkataan Jawi dan diberikan ma‘na dalam bahasa Inggeris serta sumber-sumber perkataan tersebut. Akademi Jawi Malaysia telah menerbitkan semula qamus ini pada tahun 2017.

 

Mengandungi
• Pengenalan Pengarang
• Pengenalan tentang keistimewaan dan ṣifat Bahasa Melayu
• Penta‘rifan istilah berdasarkan rujukan berwibawa dari manuskrip Melayu
• Menyenaraikan pelbagai bacaan bagi sesuatu ejaan Jāwī (mithalnya تڠكل terdapat 7 cara bacaan)
• Indeks untuk semua perkataan
• Senarai perkataan Melayu berkaitan perubatan dan haiwan
Sebuah qāmūs Jāwī yang patut dimiliki oleh semua pelajar, pengkaji dan peminat persuratan Jawi

A Malay-English Dictionary

SKU: 9789671474822
RM145,00Harga
    bottom of page